Jelena Cvetko (SI)

Kamišibaj je edinstvena japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj uvrščamo med predstave manjšega tipa oz. komornega gledališča. Slike (formata A3) vabijo k bližini in vključenosti gledalcev v vzdušje zgodbe. Izjemno popularen je postal tudi v Sloveniji. Kamišibaj ljudem vseh generacij in iz različnih okolij pomaga prisluhniti sebi in jih s pomočjo umetnosti povezovati z drugimi. Igorja in Jeleno v Piranu kličejo gospod in gospa Kamišibaj, kamišibajkarji pa so ju poimenovali kar »ata in mama« slovenskega kamišibaja. Od leta 2013 do danes sta izobrazila več kot 500 kamišibajkarjev in sta jedro slovenskega kamišibaj gibanja.

Jelena Cvetko

Dogodki