Večené Pepřové (CZ)

Minimalistično igranje pesmi novoletnega časa in dotikanje kulture vzhodnih slovanov

Magdalena Fedorková, Pavel Novotný, Tomáš Mašek

Dogodki